VIKERKARUD

Telefon: 5411 2282

Eesti õppekeelega sõimerühm

Lastega tegelevad

õpetaja Jekaterina Baukiene
õpetaja Tatjana Andrianova
õpetaja abi Anželika Zagrebelnaja