VIKERKARUD

Telefon: 5411 2282

Eesti õppekeelega liitrühm
1-7 aastased lapsed
Osaline keelekümblus

Lastega tegelevad

õpetaja Jekaterina Baukiene
õpetaja Tatjana Andrianova
õpetaja abi Rita Dubinina