VIKERKARUD

Rühma telefon: 5411 2282

Vikerkarud on eesti õppekeelega sõimerühm, kus käivad 1-3 aastased lapsed.

Lastega tegelevad
õpetajad Jekaterina Baukiene ja Tatjana Andrianova
õpetaja abi Maris Sabre