TÄHEKARUD

Telefon: 5411 2281
E-post: tahe.karud@mail.ee

Eesti õppekeelega liitrühm
1-7 aastased lapsed

Lastega tegelevad

õpetaja Oksana Ivanova
assistent Marina Juhanson
õpetaja abi Natalja Stanevitš