TÄHEKARUD

Telefon: 5411 2281
E-post: tahe.karud@mail.ee

Eesti õppekeelega liitrühm
1-7 aastased lapsed

Lastega tegelevad

Õpetaja Oksana Ivanova

Õpetaja Ljubov Villemson

Õpetaja abi Natalja Stanevitš