KALLIKARUD

Telefon: 5411 2279
E-post: kalli.karud@mail.ee

Eesti õppekeelega sõimerühm
1-3 aastased lapsed

Lastega tegelevad

Õpetaja Riina Pihlamäe-Matsi

Õpetaja Marge Saarva

Õpetaja abi Leena Štsedrova