KALLIKARUD

Rühma telefon: 5411 2279

Kallikarud on eesti õppekeelega liitrühm, kus käivad 2-4 aastased lapsed.

Lastega tegelevad
õpetajad Riina Pihlamäe-Matsi  ja Marge Saarva
õpetaja abi Leena Štsedrova