Kodukord

TARTU LASTEAED MÕMMIK KODUKORD

Üldsätted
Kodukord lähtub Koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.
Kodukord on lastevanematele, lastele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

 1. Laste saabumine, lahkumine ja puudumine lasteaiast
1.1. Lasteaed on avatud 7.00 – 18.30.
1.2. Suvekuudel töötab lasteaed arvestades lastevanemate soove, tööaeg kooskõlastatakse lastevanemate hoolekoguga.
1.3. Lapsevanem annab isiklikult oma lapse rühma töötajale üle ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.
1.4. Hommikusel vastuvõtul rääkige rühma õpetajale oma lapse muredest, mis võivad päeva jooksul lapse käitumist mõjutada (näiteks halb uni, tervislikud probleemid).
1.5. Lapse haigestumisel või muul puudumispõhjusel palun teatage sellest lasteaeda hiljemalt kell 9.00.
1.6. Palun tooge laps lasteaeda õigeaegselt – see tähendab:
1.6.1. Kui laps sööb hommikusööki, siis vähemalt viis minutit enne hommikusöögi algust.
1.6.2. Kui laps ei söö hommikusööki, siis vähemalt viis minutit enne õppetegevuste algust, st kell 9.00.
1.7. Teatage rühma õpetajale, kui teie lapsele tuleb järele keegi teine peale ema või isa, rühma töötajal on keelatud last üle anda alaealisele ja selleks volitamata isikule.
1.8. Kui Teie lapse toob ja viib ära vanem vend või õde soovitame lapsevanemal vähemalt kord nädalas rühmaõpetajalt küsida infot oma lapse kohta.
1.9. Kui Teie kodune aadress või telefoninumber muutub, siis palun informeerige rühmaõpetajat.
1.10. Tutvuge lastevanemate tahvlil oleva infoga.
1.11. Kui lapsele pole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, ootab rühma töötaja veel 0,5 tundi ja püüab vanema(te)ga ühendust saada ning informeerib samal ajal juhtunust lasteaia direktorit.
1.12. Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda teenindavale (lubadega) transpordile.

2. Riietamine
2.1. Lapsel peavad olema ilmastikule ja aastaajale vastavad vahetusriided ja vahetusjalatsid.
2.2. Palun tooge laps lasteaeda puhtana ja esteetiliselt korralikus riietuses. Aeg-ajalt kontrollige, kas tõmblukud töötavad ja kas kõik nööbid on alles.
2.3. Suveperioodil on vajalik õhuke peakate (müts, pearätik), mis kaitseb päikese eest.
2.4. Külmal (jahedal) ajal peavad jalutuskäikudel lastel olema kindad või sõrmikud (kui laps oskab neid iseseisvalt kätte panna)
2.5. Pange lapsele kappi tagavarapesu ja sukkpüksid (eriti soovitatav sõimeealistel lastel).
2.6. Liikumistunni jaoks on vajalik spordiriietus: T-särk ja lühikesed püksid. Üks kord kuus viige spordiriietus pessu.
2.7. Palun markeerige lapse riided ja teised isiklikud vahendid, et ennetada isiklike asjade kadumist.
2.8. Rühmas peavad lastel olema vahetusjalatsid. Kõige sobilikumad on kõva tallaga sandaletid (lampjalgsuse profülaktika mõttes), neid on lapsel lihtne kiiresti jalga panna ja ära võtta.
2.9. Õueriided valige vastavalt aastaajale mugavad ning hõlpsasti pestavad, et laps tunneks end õues hästi ja ei peaks liigselt muretsema riiete määrdumise pärast.  

3. Toitlustamine
3.1. Lasteaias on kolm toidukorda päevas
3.2. Kui teie laps on allergiline, siis informeerige sellest rühmaõpetajaid ja tervisekaitsetöötajat.

4. Toidukulu ja igakuine kohamäär
4.1. Toidupäeva maksumus on sõimerühmades – 2,60 eurot,
                                                          aiarühmades – 2,60 eurot.
Lasteaia kohatasu on 81.00 eurot, millest kaetakse sihtotstarbeliselt õppevahendite kulusid, lasteasutuse majandamiskulusid, personali töötasu jms.
Toidukordade arv päevas oleneb vanema soovist, toidukordade muudatusest palun teatada kirjalikult 1 nädal ette.
4.2. Maksekviitungi saab raamatupidajalt meilitsi hiljemalt iga kuu 15. kuupäevaks.
4.3. Arve peab olema tasutud jooksva kuu 20. kuupäevaks vastavalt arvel toodud rekvisiitidele.

5. Mänguasjad
5.1. Mänguasju võib rühma kaasa võtta kokkuleppel õpetajatega, mänguasjapäeval.
5.2. Soovitav on mänguasi markeerida hilisemate segaduste vältimiseks.
5.3. Kodust kaasa toodud mänguasjade eest rühmaõpetaja ei vastuta. 
5.4. Lasteaeda ei tooda kaasa lastele ohtlikke ja vägivallamängudele õhutavaid mänguasju

6. Sünnipäevad
6.1. Lasteaias tähistatakse lapse sünnipäeva. Mängime laulumänge ja kingime õnnekaarte. Igas rühmas on sünnipäeva tähistamiseks oma traditsioonid.
6.2. Kui lapsevanem toob maiustusi, siis peab arvestama rühma laste arvuga.

7. Lapse tervis, heaolu ja turvalisus
7.1. Lasteaeda haiget last tuua ei tohi. Kui lapsel on palavik ja ta tunneb ennast halvasti, siis on tal raske viibida laste kollektiivis ning on oht nakatada teisi lapsi.
7.2. Rühmaõpetajal ei ole õigust lapsele ravimeid anda ning laps iseseisvalt ravimeid kasutada ei tohi. 
7.3. Kui laps jääb haigeks lasteaias, siis oleme kohustatud koheselt lapsevanemat  teavitama.
7.4. Kui laps vajab erilist tähelepanu (tundlikud kõrvad, higistab kiiresti) teavitage sellest rühmaõpetajaid ja tervisehoiutöötajat.
7.5. Lapsel peavad olema kaasas isiklikud hügieenitarbed (kamm, taskurätt, vajadusel aluspesu).
7.6. Lasteaia direktor või tervishoiutöötaja teatab telefoni või e-kirja teel Terviseametile ning avaldab lastevanematele lasteasutuses levivast nakkushaiguse juhtumist või puhangust.
7.7 Õppekäigu ajal väljaspool lasteaia territooriumit on lapsed ja töötajad helkurvestides.

8. Koostöö
8.1. Hea koostöö rühmaõpetaja ja lapsevanema vahel tagab lapse kiirema kohanemise.
8.2. Pöörduge julgelt rühmaõpetajate, logopeedi, juhtkonna või lastevanemate hoolekogu liikmete poole kui vajate nõu, soovitusi, samuti ettepanekute tegemiseks.
8.3. Jälgige infot teadetetahvlil, tundke huvi laste tööde ja saavutuste vastu, see on lapsele väga oluline.
8.4.Osalege rühma koosolekutel, arenguvestlustel ja pidudel, nii saate teavet rühma eluolu kohta.

Päevakava sõime- ja lasteaiaaiarühmas

Päevakava sõimerühmas
07.00 – 08.30    Laste vastuvõtt, vaba mängutegevus
08.30 – 09.00    Hommikusöök
09.00 – 12.00    Õppe- ja mängutegevused toas ja õues
12.15 – 12.45    Lõunasöök
12.45 – 13.00    Ettevalmistused puhkeajaks
13.00 – 15.00    Vaikne tund, puhkeaeg
15.00 – 15.30    Õppe- ja mängutegevused, individuaalne tegevus
15.30 – 16.00    Õhtuoode
16.00 – 18.00    Mäng toas või õues, individuaalne töö lapsega, vestlused lapsevanemaga, koju saatmine.

Päevakava lasteaiarühmas
07.00 – 08.30    Laste vastuvõtt, vaba mängutegevus
08.30 – 09.00    Hommikusöök
09.00 – 12.00    Õppe- ja mängutegevused toas ja õues
12.30 – 13.00    Lõunasöök
13.00 – 13.15    Ettevalmistused puhkeajaks
13.15 – 15.00    Vaikne tund, puhkeaeg
15.00 – 15.30    Õppe- ja mängutegevused, individuaalne tegevus
15.30 – 16.00    Õhtuoode
16.00 – 18.00    Mäng toas või õues, huvitegevus, individuaalne töö lapsega, vestlused lapsevanemaga, koju saatmine.

Alates kella 18.00- 18.30 töötab lasteaias valverühm. Valverühma viiakse laps kell 17.55. Valverühm asub I korrusel Särakarude rühmas (1.rühm). Valverühma lahtiolekuajal on lapse oma rühm suletud. Ilusate ilmadega on lapsed õues.  Palume oma rühma õpetajat teavitada, kui lapsel on tarvis jääda valverühma. Seda saab teha nii hommikul kui päeva jooksul rühma helistades. Nii on õpetajal ja lapsel mõnusam ja rahulikum õhtul koos toimetamist planeerida ning pikk päev ei tule lapsele ehmatusena.

Palume lapsele valverühma järgi tulla hiljemalt kell 18.15, et laps jõuaks riietuda.

Lasteaed suletakse kell 18.30.