MÜRAKARUD

Telefon: 5411 2273
E-post: mura.karud@mail.ee

Eesti õppekeelega liitrühm
3-6 aastased lapsed

Lastega tegelevad

õpetaja Lilia Zaikina
õpetaja Caire Laane
õpetaja abi Tatjana Dementjeva
tugiisik Anna Zemljanuhhina
Eesti õppekeelega sobitusrühm