MÜRAKARUD

Rühma telefon: 5411 2273

Mürakarud on eesti õppekeelega sõimerühm, kus käivad 1-3 aastased lapsed.

Lastega tegelevad
õpetajad Caire Laane ja Tiia Kõllo
õpetaja abi Tatiana Dementjeva