KAISUKARUD

Telefon: 5411 2272
E-post: kaisu.karud@mail.ee

Eesti õppekeelega liitrühm
3-6 aastased lapsed

Lastega tegelevad

õpetaja Katri Idrizaj
õpetaja Auli Remmel
õpetaja abi Anna Lampinen