KAISUKARUD

Telefon: 5411 2272
E-post: kaisu.karud@mail.ee

Eesti õppekeelega liitrühm
3-6 aastased lapsed

Lastega tegelevad

Õpetaja Kadri Jentson

Õpetaja Kadri Kooser

Õpetaja abi Anna Lampinen