NAERUKARUD

Telefon: 5411 2278
E-post: naeru.karud@mail.ee

Eesti õppekeelega lasteaiarühm
3-6 aastased lapsed
Täielik keelekümblus

Lastega tegelevad

Õpetaja Žanna Frolova

Õpetaja Diana Dubik

Õpetaja abi Olga Novožilova