NAERUKARUD

Rühma telefon: 5411 2278

Naerukarud on eesti õppekeelega sobitusrühm, kus käivad 3-4 aastased lapsed.

Lastega tegelevad
õpetajad Žanna Frolova ja Diana Dubik
õpetaja abi Olga Novožilova
tugiisik Gerly Moor