TANTSUKARUD

Telefon: 5411 2275
E-post: tantsu.karud@mail.ee

Eesti õppekeelega sõimerühm

Lastega tegelevad

õpetaja Herta Hiiend
õpetaja Svetlana Seljutina
õpetaja abi Jelena Klaos