RÕÕMUKARUD

Telefon: 5411 2277
E-post: roomu.karud@mail.ee

Eesti õppekeelega lasteaiarühm
3-6 aastased lapsed
Täielik keelekümblus

Lastega tegelevad

Õpetaja

Õpetaja

Õpetaja abi