Tartu Lasteaed Mõmmikus on 12 rühma

Nende seas liitrühmad, lasteaiarühmad, keelekümblusrühmad, sobitusrühm ja vene õppekeelega rühm

Meie lasteaias on väikestel Mõmmikutel 12 pesa: Särakarude, Kaisukarude, Mürakarude, Õnnekarude, Tantsukarude, Mesikarude, Rõõmukarude, Naerukarude, Kallikarude, Mängukarude, Tähekarude ja Vikerkarude rühm.

Särakarud (1. rühm)
Liitrühm 
1-7 aastased lapsed 
Kahesuunaline keelekümblus.

Kahesuunaline keelekümblus. Õppetöö toimub nii vene- kui eesti keeles, mis võimaldab eesti kodukeelega lastel õppida vene keelt ja vastupidi.

õpetaja Diana Dubik
õpetaja Olga Soboleva
õpetaja abi: Žanna Pavljonkova
tugiisk Anna Zemljanuhhina
 

Tel: 54112271
E-post: sara.karud@mail.ee

Kaisukarud (2. rühm)

Liitrühm eesti õppekeel
3-6 aastased lapsed

ME EI OLE METSAKARUD!
ME EI OLE JÄÄKARUD!
ME EMME-ISSI MUSIKARUD
JA OMA RÜHMA KAISUKARUD!

Meie vahvas Kaisukarude peres kasvavad 3-6 aastased uudishimulikud poisid ja tüdrukud. Oleme rõõmsameelsed ja abivalmid, sõbralikud ja lahked. Ja nagu nimigi ütleb – kõvad kaisutajad! Ükski lõunauni ei saa alata mõnusa kallistuseta ja ka sõpra ei saa ilma kallita koju lubada. Kõige enam meeldivad meie kaisukatele erinevad rollimängud kaupluses. Eriti hinnatud on kassapidaja amet. Iga päev kerkivad klotsidest huvitavad ja omapärased ehitised ning autovaibal käib vilgas tegevus.
Oleme rühm, kus koos on erinevas vanuses lapsed: pesamunad on alles kolmesed ning vanemad lapsed hakkavad kuuesteks saama. Tore on tõdeda, et suuremad Kaisukarud hoolitsevad pisemate Kaisukarude eest. Üheskoos mängime, avastame, naerame ja trallitame! Peame oluliseks sõbrast hoolimist, lähedase märkamist ning üheskoos tegemise võlu.

õpetaja Katri Idrizaj
õpetaja Auli Remmel
õpetaja abi Anna Lampinen
 

Tel: 54112272
E-post: kaisu.karud@mail.ee

Mürakarud (3. rühm)

Sobitusrühm  (erivajadustega lapsed koos teiste lastega) eesti õppekeelega

OLEME 3-6 AASTASED RÕÕMSAMEELSED, UUDISHIMULIKUD JA ÕPIHIMULISED LAPSED.  AVASTAME KOOS MAAILMA, SEDA VAADELDES JA UURIDES, KUULATES, JUTUSTADES, MÄNGIDES, JOONISTADES, MAALIDES, VOOLIDES JA MEISTERDADES.

õpetaja Lilia Zaikina
õpetaja Caire Laane
õpetaja abi Tatjana Dementjeva
tugiisik Anna Zemljanuhhina
 
Eesti õppekeelega sobitusrühm
 

Tel: 54112273
E-post: mura.karud@mail.ee

Õnnekarud (4. rühm)

Liitrühm  eesti õppekeelega. 
​3-6 aastased lapsed

õpetaja Jelena Trubatš
assistent Anastasia Veshchitskaya
õpetaja abi Jane Pärn
 

Tel: 54112274
E-post: onne.karud@mail.ee

Tantsukarud (5. rühm)

Liitrühm vene õppekeelega
1-7 aastased lapsed 

õpetaja Larissa Bojarkina
õpetaja Svetlana Seljutina
õpetaja abi Ljudmilla Kovalenko

Tel: 
54112275
E-post: tantsu.karud@mail.ee

Mesikarud (6. rühm)

Liitrühm eesti õppekeelega 
1-7 aastased lapsed

MEIL ON MITMEID TRIKKE VARUKS –
OLEME JU MESIKARUD.
 
JOONISTAME, VOOLIME,
TEINETEISEST HOOLIME.
SÕPRUS, AUSUS, RÕÕMUS MEEL –
MESIKARUD, KES SIIS VEEL?
 
MESIKARU HOIAB LOODUST,
OMA SÕPRU ALATI.
LÕUNASÖÖGIKS, KÕIK MIS LOODUD,
ÄRA SÖÖB KA SALATI.
 
MESIKARU TUNNEB KOMBEID –
KÕIKE KORRAGA EI SAA,
MÕNE ASJA ÕPIB HOMME,
MÕNE ÜHE KORRAGA.
 
KÄIME ÕUES, SIIS KUI ILM ON,
KASVÕI SEENEVIHMAGA.
IGA PÄEV, KA SIIS KUI KÜLM ON,
KELGUTAME RÕÕMUGA.

õpetaja Tamara Soots
õpetaja Auli Remmel
õpetaja abi Ljudmila UmarovaTel: 
54112276 
E-post: mesikarud@gmail.com

Rõõmukarud (7. rühm)

Lasteaiarühm eesti õppekeel
3-6 aastased lapsed
100% keelekümblus

õpetaja Ljubov Villemson
õpetaja Imbi Poom
õpetaja abi Laura Lainela

Tel: 
54112277
E-post: roomu.karud@mail.ee

HOMMIKURING

Hommikuring on hea sujuvaks üleminekuks kodusest keskkonnast lasteaiaellu. Lapsed ja rühma meeskond kogune-vad ühisele vaibaringile ja saavad silmast silma üksteist ter-vitada, öelda uuele päevale tere, vaadata koos aknast välja, mis ilm on õues. Üheskoos arutatakse läbi päevatoimetused alates hommikuringist ja lõpetades kojuminekuga. Lapsed teavad, mis neid ees ootab. Hommikuringis kogevad lapsed turvatunnet ja ühtsustunnet – kõik on võrdsed ja sõbralikud. Hommikuring on hea päeva sissejuhatuseks ja eelolevale päevale hääles-tamiseks. Tavaliselt kestab hommikuring lühikest aega ja on võrdlemisi kindla struktuuriga. Alustatakse mõne luuletuse või väikse ühislauluga, järgneb tervitamine, nädalapäeva, kuupäeva ja kuu kalendrisse märkimine ning nädala teema tutvustamine, jätkamine või kokkuvõte vastavalt sellele, kas alustatakse või lõpetatakse nädalat ja nädalateemat. Seejärel saavad lapsed valida mängukeskused/tegevused. Tegevuste/mängukeskuste tutvustamine toimub lühidalt ja konkreetselt, et lapsele jääks sisu/mõte meelde. Lastele tuleb anda aega rahulikult järele mõelda ja otsustada, millise tegevuse/mänguga ta alustab. Kindel arv lapsi ühes tegevuses/keskuses tagab, et lapsed õpivad otsustama, millest alustada, teades, et edasi võib ta liikuda järgmise tegevuse või mängukeskuse juurde. Mäng ja tegevused väikeses grupis võimaldavad lastel tegutseda omas tempos, arvestada rohkem laste huvidega või huvi äratada mõne teema vastu. Lapsed õpivad omavahel suhtlema, üksteist abistama ja olema viisakad kaaslased. Täiskasvanud jälgivad laste tegutsemist ja juhendavad vastavalt vajadusele, samuti annavad tagasisidet selle kohta, millise käitumise nad heaks kiidavad. Lapsele on tema nimi oluline ja hommikuringis koos olles õpitakse üksteist paremini tundma. Eriti alguses, kui lapsed lasteaias alles kohanevad. Õpetaja pöördub laste poole ainsuses (nt. palun kuula, palun vaata siia!), siis laps tunneb, et tema on selles ringis just see, kelle poole pöördutakse. Hommikuringis õpitakse mõtlema ja arutlema, oma arvamust avaldama ja teistega oma muljeid, ideesid ja tundeid jagama.

KEELEKÜMBLUS

Keelekümblus on üks tõhusamaid kakskeelse õppe viisidest. Selle eeliseks ja tugevuseks on süsteemsus, metoodiline ühtsus ja teaduslik läbitöötatus.
Kui 2000. aastal alustati keelekümblusega nelja kooliga, siis tänaseks on keelekümblusprogrammiga liitunud 45 lasteaeda ja 35 kooli ning programmis osaleb üle 6000 õpilase ja rohkem kui 1000 õpetajat. Esimesed 75 säravsilmset keelekümblejat lõpetasid 2007. aasta kevadel põhikooli. Neli aastat hilises keelekümbluse programmis õppimist on andnud neile eesti keeles suhtlemise ja õppimise julguse. Valdavalt jätkasid nad õppimist oma koolis oma õpetajatega.
2012. aasta kevadel lõpetas gümnaasiumi esimene lend varase keelekümblusprogrammi õpilasi ning 82 õpilasest tervelt 25 protsenti lõpetas kooli kuld- või hõbemedaliga. Need noored olid esimesed, kelle õpingud toimusid nii eesti kui vene keeles kogu põhikooli ja gümnaasiumi ulatuses.
Keelekümbluse lasteaia programmi rakendatakse Eestis alates 2003. aastast ning lasteaiast kümblemist alustanud laste arv kasvab aasta-aastalt. Endine haridusminister Tõnis Lukas on tõdenud, et keelekümblusprogramm on justkui haridus-süsteemi väike mudel: „Eesti keelekümblusprogramm hõlmab erinevaid sihtrühmi. See on üks programmi edu aluseid, et arendamistegevuses on õpetajate kõrval oma roll nii õpilastel kui ka haridusametnikel. Metoodikast ning materjalidest on saanud tegijate ja kasusaajatena osa nii eesti kui ka vene õppekeelega koolid. Osake sellest tööst sai hinnangu ülemaailmses PISA-uuringus, kus Eesti õpilased saavutasid väga häid tulemusi.”
Keelekümblusprogrammi koolitajad on nõutud üleriigilistel koolitustel, kus nad tutvustavad programmi põhimõtteid, metoodikat ja rahvusvahelist praktikat, mida on kogutud Kanadast, Soomest, Hispaaniast, Weilsist ja mujalt.
Kümbluslastele on väga oluline kodude toetus. 2004. aastast alustas tegevust keelekümblusprogrammi lastevanemate liit, kus kogemustega lapsevanemad pakuvad tuge uute keele-kümblusprogrammiga liitunud laste vanematele ning teevad koostööd koolide ja lasteaedadega. Enda tegemisi tutvustab liit neli korda aastas oma ajalehes Roditelskaja Gazeta.
Keelekümblusprogrammi ohjas Haridus- ja Teadusministeeriu-mi toel kuni 2012. aasta lõpuni Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed. Alates 2013. aastast koordineerib keelekümblustegevusi Sihtasutus Innove keelekümbluskeskus.

Naerukarud (8. rühm)

lasteaiarühm ​ eesti õppekeel
3-6- aastased lapsed
100% keelekümblus

õpetaja Žanna Frolova
õpetaja Ljubov Käsi
õpetaja abi Olga Novožilova


Tel: 
54112278
E-post: naeru.karud@mail.ee

Kallikarud (9. rühm)

Sõimerühm  eesti õppekeelega 
1-3 aastased lapsed


KALLIKARUL, KALLIKARUL KALLISTUSI PALJU VARUKS. KALLISTUS TEEB TUJU HEAKS, SEDA IGA KALLIKARU TEAB! KALLI-KALLI-KALLI KÕIGILE!

õpetaja Riina Pihlamäe-Matsi
õpetaja Marge Saarva
õpetaja abi Leena Štšedrova
 

Tel: 54112279
E-post: kalli.karud@mail.ee

Mängukarud (10. rühm)

Sobitusrühm (erivajadustega lapsed koos teiste lastega) eesti õppekeelega

õpetaja Ülle Peerna
õpetaja Kadri Jentson
õpetaja abi Anne Oja
tugiisik Eve Metsjärv

Tel: 54112280
E-post: mangu.karud@mail.ee

Tähekarud (11. rühm)

Liitrühm eesti õppekeelega
1-7 aastased lapsed

õpetaja Oksana Ivanova
assistent Marina Juhanson
õpetaja abi Natalja Stanevitš
 

Tel: 54112281
E-post: tahe.karud@mail.ee

Vikerkarud (12. rühm)
Eesti õppekeelega liitrühm
1-7 aastased lapsed
Osaline keelekümblus
õpetaja Jekaterina Baukiene
õpetaja Tatjana Andrianova
õpetaja abi Rita Dubinina
 
Telefon: 5411 2282