Õppekava

Lasteaed Mõmmik õppekava aluseks on võetud Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava